Vui lòng kiểm tra phần FAQ trước.

Chi tiết về cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

Đây là trang liên hệ của trang web của chúng tôi, phiên bản của Vương quốc Anh, nơi bạn có thể gửi cho chúng tôi ý kiến, số lần hiển thị, phiếu giảm giá, chứng từ, ưu đãi, mã giảm giá, khuyến mãi cho các cửa hàng trực tuyến khác nhau hoặc giao sản phẩm tại Vương quốc Anh.

Nếu bạn mua sắm trực tuyến, bạn có voucher & mã giảm giá mà bạn muốn công bố trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ này hoặc địa chỉ email hiển thị bên dưới.

Chú ý! Chúng tôi chỉ trả lời bằng e-mail và tin nhắn bằng tiếng Anh!


  • Điện thoại: + 357 95 531022
  • E-mail:
  • Địa Chỉ: 8 đường Lõõtsa, Tallinn 11415, ESTONIA
  • Công ty: Mã khuyến mại toàn cầu OÜ